• Micro Shaft | Pin 2.6x6.6mm
  • Micro Shaft | Pin 2.6x6.6mm
  • Micro Shaft | Pin 2.6x6.6mm

Micro Shaft | Pin 2.6x6.6mm

Diameter: 2.6mm
Length: 6.6mm
Material: SUS303 | SUS303CU

對此類別的產品有需求,以下方式可聯繫到我們:
- 使用E-mail與我們聯繫 sales@longine-precision.com
- 在下列框格中輸入詢價數量,填寫表單留言給我們

Related Products